In 1999 heeft Dirk van Buijtene het mestafvoer-bedrijf van Van Oudheusden uit Nootdorp overgenomen en voorgezet onder de bedrijfsnaam Transportbedrijf Dirk van Buijtene.

Daarbij zijn de werkzaamheden op het gebied van paardenmestafvoer voorgezet, maar hebben deze activiteit na 12 jaar – door verandering in de markt en het afzetgebied – afgestoten.

We zijn in opdracht echter wel altijd betrokken gebleven met de logistieke dienstverlening binnen deze branche.

Transportbedrijf en bio-energie

Na het afstoten van onze activiteiten op het gebied van paardenmestafvoer, is de focus verlegd naar overige transportwerkzaamheden in combinatie met een nieuwe activiteit: bio-energie. We hebben ons gespecialiseerd in het inkopen van ongebroken hout en het leveren van houtsnippers die als duurzame brandstof kunnen worden gebruikt. Ook verzorgen we het afvoeren van A-Hout en groenafval voor hergebruik en energiewinning.

Dirk en Stef
Over ons

Paardenmestafvoer

Ook in de periode dat de nadruk van onze bedrijfsvoering voornamelijk uitging naar transportwerkzaamheden en bio-energie, zijn we als transporteur altijd betrokken gebleven bij de paardenmestafvoer.

In 2019 zijn we, na te zijn benaderd vanuit de markt, weer actief en volledig zelfstandig gestart met de afvoer van- en handel in paardenmest. Daarbij hebben we een overeenkomst gesloten met erkend mestcomposteringsbedrijf Hooijmans Substrates Kerkdriel, wat zorgt voor continuïteit in afzet en waardoor we onze klanten een ophaal garantie kunnen aanbieden.

Onze werkzaamheden op het gebied van paardenmestafvoer gaan door als Paardenmest Service Van Buijtene B.V.

Neem direct contact op

Dirk van Buijtene